Cała Polska

WYBIERZ MIASTO

 
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności (Cookies)
TRIVERNA.pl

Regulamin.

Regulamin świadczenia usług przez stronę Cuppon.pl

Postanowienia ogólne

1. Na stronie internetowej Cuppon.pl administrowanej przez firmę: CUPPON S.A. (dalej zwaną "Cuppon.pl") oferowane są bony wartościowe na usługi bądź towary innych firm. Wydawca bonów wartościowych i dostawcy podanych usług lub towarów są w tym przypadku Partnerami, którzy świadczą te usługi wobec nabywców bonów, na zasadach określonych w Regulaminie. Cuppon.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie określonych w ofercie usług lub za dostarczenie podanych towarów, lecz jedynie gwarantuje prawo do wykonania usługi przez Partnera. Użytkowanie serwisu Cuppon.pl jest uregulowane wyłącznie przez Regulamin. Sprzedawane przez Cuppon.pl bony wartościowe dotyczą konkretnych usług i towarów.

2. Strona Cuppon.pl, jak również system sprzedaży bonów wartościowych jest administrowana przez:

CUPPON S.A.
ul. Żwirki i Wigury 47
43-190 Mikołów
NIP 6351822452
e-mail: info@cuppon.pl

3. Oferta prezentowana na stronach Cuppon.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w przypadku nie osiągnięcia minimalnej liczby sprzedanych bonów wartościowych.

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
4.1. Do przeprowadzenia procesu płatności wymagana jest przeglądarka internetowa z obsługą języka JavaScript.

5. Znaki towarowe, nie będące własnością serwisu Cuppon.pl, a które są prezentowane w serwisie są własnością Partnerów oferujących usługi, towary.

Konto użytkownika

6. Utworzenie konta jest dobrowolne i bezpłatne. Odbywa się dzięki wypełnieniu formularza rejestracyjnego, podaniu danych osobowych, adresu e-mail i hasła oraz zapoznaniu się i zaakceptowaniu wszystkich postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności. Warunki użytkowania serwisu Cuppon.pl są akceptowane poprzez dokonanie potwierdzenia w odpowiednich polach w trakcie dokonywania zakupu lub podczas użytkowania serwisu. W tym przypadku uznaje się użytkowanie naszego serwisu za akceptację regulaminu. Regulamin jest dostępny w każdym momencie na stronie internetowej: http://cuppon.pl/regulamin, gdzie można go pobrać, wydrukować lub przeczytać.
7. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy haseł dostępu do Konta. Wszelkie czynności dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z wykorzystaniem hasła dostępu do Konta traktuje się, jako czynności wykonane przez Użytkownika, na którego one wskazują.

Moment zawarcia umowy

8. Bony wartościowe nabywane są następujący sposób:
8.1. Użytkownik serwisu potwierdza zamiar zakupu bonu przyciskiem "Kup Teraz" na stronie oferty.
8.2. Użytkownik wybiera pożądaną liczbę bonów w zamówieniu.
8.3. Użytkownik podaje: imię, nazwisko, adres e-mail.
8.4. Złożenie przez użytkownika serwisu oferty na zakup bonu odbywa się przez naciśnięcie przycisku "Zamawiam" w dziale zamówień (funkcja dostępna po zalogowaniu do serwisu). Akceptacja oferty przez Cuppon.pl oraz zawarcie umowy sprzedaży jest potwierdzone w dziale "Lista Transakcji", gdzie widnieją zawarte transakcje przez użytkownika. Po pozytywnej autoryzacji transakcji, w zakładce "Moje Zakupy" dostępne są bony wraz z unikalnymi kodami PIN, który należy okazać u Partnera wykonującego daną usługę, bądź towar.
8.5. Jeżeli po upływie podanego czasu sprzedaży danej oferty, osiągnięta zostanie minimalna liczba użytkowników nabywających dany bon, a płatność na rachunek bankowy Cuppon.pl zostanie dokonana, umowa sprzedaży zostaje zawarta. Użytkownik otrzyma zakupione bony w zakładce "Moje Zakupy" po zalogowaniu się do serwisu w ciągu ok. 1 godz. od czasu zakończenia oferty.
8.6. Bon należy wydrukować i zrealizować u konkretnego Partnera Cuppon.pl

9. Czas trwania sprzedaży bonów wartościowych jest ograniczony czasowo i jest ustalany przez Cuppon.pl wraz z Partnerem świadczącym Usługi bądź Towary. Po upływie ustalonego czasu, zakupu jest nie możliwy.

10. Transakcję ze strony użytkowników uznaje się za zawartą, jeśli podczas trwania oferty na stronach Cuppon.pl, zostaną osiągnięte parametry zawarte w punktach 8.1 i 8.2.
10.1. Minimalna liczby sprzedanych ofert zakupu Towarów lub Usług przez użytkowników strony Cuppon.pl w czasie trwania oferty wedle wymagań Partnera.
10.2. Maksymalna liczba sprzedanych ofert zakupu Towarów lub Usług przez użytkowników strony Cuppon.pl w czasie trwania oferty wedle wymagań Partnera.
10.3. Natomiast, jeśli nie zostanie osiągnięty poziom minimalnej sprzedaży, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży bonów wartościowych pomiędzy serwisem Cuppon.pl a Użytkownikami i tym samym rachunek bankowy lub karta kredytowa użytkownika nie zostaną obciążone.
10.4. Oferta może zostać zakończona i aktywowana przedwcześnie zgodnie ze stanem aktualnym ilości sprzedanych ofert (lecz po osiągnięciu minimalnej ilości sprzedaży) w momencie żądania przez Partnera przedwczesnego zakończenia oferty.

11. Zawarcie umowy sprzedaży bonu wartościowego uważa się za skuteczną, jeśli transakcja płatność ze strony użytkownika zostaje zrealizowana przez serwis Cuppon.pl. W przypadku, gdy płatności nie udaje się z powodu złego rachunku bankowego, braku wymaganych na nim środków pieniężnych, bądź błędnego numeru karty kredytowej, również nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży bonu wartościowego.

12. Bon wartościowy użytkownik pojawia się w zakładce „Moje Zakupy”, o ile płatność została dokonana zgodnie z pkt. 11., która jest dostępna po zalogowaniu do serwisu Cuppon.pl.

Odstąpienia od umowy i reklamacje

13. Użytkownik serwisu ma prawo zwrócić zakupiony, niewykorzystany bon wartościowy w przeciągu 14 dni od daty zawarcia transakcji bez podania przyczyny. W takim wypadku należy przesłać zgłoszenie na adres info@cuppon.pl zawierające: Numer Transakcji Dotpay; Potwierdzenie Bankowe; Adres e-mail, z którego dokonano zakupu, kod PIN.

14. Reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu Cuppon.pl użytkownik może zgłaszać mailowo na adres info@cuppon.pl
14.1. Serwis Cuppon nie przyjmuje reklamacji związanych z wykonaniem usługi przez Partnerów (patrz punkt 1 i 17 Regulaminu).

Odpowiedzialność

15. Bon wartościowy użytkownika zawiera następujące informacje: rodzaj usługi/towaru do realizacji, dane nabywcy bonu, unikalny kod PIN, unikalny numer bonu. Bon jest realizowany przez Partnera serwisu Cuppon.pl. Partner ma prawo i obowiązek do sprawdzenia z własną listą sprzedanych bonów. Wszelkie fałszowanie, powielanie lub podrabianie bonów jest zabronione. W przypadku uzasadnionych podejrzeń o dokonanie jakiejkolwiek z przywołanych czynności, serwis Cuppon.pl zastrzega sobie prawo przekazania danych użytkownika serwisu odpowiedniemu Partnerowi oraz wszczęcie stosownych kroków prawnych.

16. Bon wartościowy nie gwarantuje prawa do wykonania usługi przez Partnera lub odbioru towaru w dowolnym czasie. Dlatego zaleca się uzgodnienie czasu wykonania usługi lub odbioru towaru indywidualnie z Partnerem drogą elektroniczną lub telefonicznie. Jeżeli na bonie widnieje data ważności, może on zostać zrealizowany tylko w tym przedziale czasowym u danego Partnera.

17. Serwis Cuppon.pl dokłada wszelkich starań i zapewnia poprzez wcześniej podpisaną umowę współpracy z Partnerem, iż Partner zrealizuje bon wartościowy. Wykona usługę, sprzeda towar na wcześniej określonych warunkach , jeżeli zostanie on przedłożony przed wykonaniem usługi. W przypadku niezrealizowania bonu wartościowego przez Partnera, serwis Cuppon.pl może zrekompensować straty w wysokości kwoty, za jaką bon został zakupiony. Serwis Cuppon.pl nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do żadnej innej rekompensaty lub innego wynagrodzenia za szkody przekraczające zwrot kosztów zakupu bonu. Serwis Cuppon.pl nie ponosi odpowiedzialności za otrzymane przez użytkownika serwisu od Partnera towary lub usługi. Określone w bonie usługi, towary Partner wypełnia wobec użytkowników w swoim imieniu i na własny rachunek, tym samym Cuppon.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników za niedopełnienie przez Partnera obowiązku realizacji usługi. W przypadku problemów z wykonaniem usługi , bądź dostarczenia towaru przez Partnera, serwis Cuppon.pl dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie zadowalające zainteresowane strony.

17. Poprzez złożenie oferty zakupu kuponu, bonu wartościowego użytkownicy wyrażają zgodę na to, aby serwis cuppon.pl przetwarzał dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, w szczególności: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Poprzez akceptację regulaminu, użytkownik zgadza się na otrzymywanie Newsletter (tj. aktualne oferty serwisu Cuppon.pl przesłane drogą elektroniczną) z aktualnymi ofertami w celu utrzymania kontaktu serwisu z użytkownikami. Każdy użytkownik ma prawo odmówić Newsletter z ofertami poprzez wysłanie na adres e-mail info@cuppon.pl, z prośbą o zaprzestanie wysyłania ofert drogą elektroniczną.

18. Cuppon.pl zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania funkcjonalności serwisu ze względu na niezbędne prace konserwatorskie lub inne niespodziewane utrudnienia funkcjonalności lub dostępności serwisu. Wystąpienie takich okoliczności może doprowadzić do utraty danych i z tego powodu serwis nie gwarantuje pełnej dostępności serwisu, czy pełnego zabezpieczenia przed utratą danych. Serwis Cuppon.pl dołoży wszelkich starań, aby zapewnić pełną funkcjonalność serwisu.

Postanowienia końcowe

19. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudzień 2014.

20. Jeżeli pojedyncze postanowienia warunków regulaminu są lub okażą się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

21. Strony dołożą wszelkich starań, aby kwestie sporne nie objęte regulaminem, które mogą zaistnieć na tle wykonywania umowy, przed podaniem ich pod rozstrzygnięcie sądu właściwego, rozwiązać polubownie.

Oszczędzaj nawet do 90%

Codziennie nowe restauracje, Spa, fitness
kino i wiele więcej w Twoim mieście!

Zamów Newsletter za darmo i otrzymuj niewiarygodne oferty!